Rekonstrukce Domašovského tunelu

Vjezdový portál před rekonstrukcí
Zalednění tunelu před rekonstrukcí
Provizorní podepření před snesením tunelu
Stavební jáma po snesení části tunelu
Výztuž nového tunelového tubusu ze stříkaného betonu, desková izolace
Nová část tunelu ze stříkaného betonu
Nový vjezdový portál