Rekonstrukce Jívovského tunelu

Portál před rekonstrukcí
Původní stav
Zalednění tunelu před rekonstrukcí
Ofrézované původní ostění se zastříkanými svodnicemi omega
Stříkání nového ostění
Portál po rekonstrukci