Media

Zprávy o aktuálních projektech

Informace a články ke stažení

Banskoštiavnický tunel

Průzkumné práce a měření

Elblag, Polsko

Sanace zakladu pod frézou

Královopolský tunel

Časopis Zakládání staveb

Královopolský tunel

Chemické injektáže

Královopolský tunel

Kompenzační injektáže

Královopolský tunel

Silnice-železnice 01/2010

Královopolský tunel

Časopis Stavebnictví 04/2009

Královopolský tunel

Z pohledu projektanta

Opravy železničních tunelů u SDC Liberec

Pisárecký tunel

Podchod vodovodu pod MÚK Hlinky v Brně

Pokusné pilíře tryskové injektáže, Klobouky


Třebovický tunel

Historie a současnost

Tunel Jihlava

Časopis Zakládání staveb

Tunel Jihlava

Všeobecné

Tunel Klimkovice

Otevření 03/2008

Tunel Klimkovice

Kabelová a větrací šachta

Tunel Klimkovice

Všeobecné

Zlepšování podložních vrstev násypu štěrkovými pilíři

Sanace tunelů

Metodická příručka pro přípravu sanací tunelů