Historie

Společnost AMBERG Engineering Brno, a.s.byla založena v říjnu roku 1993 většinovým společníkem panem Rudolfem Ambergem, Dr.h.c. Druhým zakládajícím společníkem s 20% podílem byla tehdy dodavatelská firma ŽS Brno a.s. Protože však provázanost s dodavatelskou stavební firmou neodpovídala dlouhodobým strategickým cílům skupiny AMBERG, byl podíl ŽS Brno a.s. v r. 1996 převeden na společnost AMBERG ENGINEERING AG, který je v současnosti jediným akcionářem společnosti AMBERG Engineering Brno a.s. 

 

Prvním sídlem společniosti byla dnes již historicky chráněná budova zlatnického družstva KARAT arch. Ruliše na adrese Orlí 27. Později bylo sídlo AMBERG Engineering Brno, a.s. kuriozně v prostorách tehdejší Živnobanky na Divadelní č.p. 2 (tunelářská firma sídlila přímo v objektu banky). Od roku 1999 je sídlem firmy adresa 602 00 Brno, Ptašinského 313/10 v Králově Poli.


Hned první získaná zakázka v České republice realizovaná v letech 1994 až 1997 byla více než referenční – projektová dokumentace pro stavební povolení, realizační dokumentace a další s výstavbou souvisící inženýrské činnosti tunelu Pražská radiála (dnes Pisárecký tunel) v Brně na dálničním přivaděči od dálnice D1. Jednalo se o první dálniční tunel a vůbec jednu z prvních novostaveb silničních tunelů v České republice po velmi dlouhé době.

 

Následovaly další významné silniční tunelové stavby, u kterých byla firma AMBERG Engineering Brno, a.s. od počátků projektování až do uvedení do provozu :

  • Tunel Jihlava - přesypaný obousměrný tunel dl. 310 m, do provozu v r. 2004
  • Tunel Klimkovice - ražený a částečně přesypaný dálniční tunel dl. 1 080 m, do provozu v r. 2008
  • Královopolský tunel v Brně - ražený a částečně přesypaný tunel dálničního typu na Velkém městském okruhu v Brně dl. 1 258 m, do provozu v září 2012.