O společnosti

Profil

Firma AMBERG Engineering Brno a.s. je držitelem oprávnění k projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem (ČPHZ) dle zákona č. 61/1988 Sb. Osvědčení OBÚ v Brně pro projektování hornické činnosti vlastní tři zaměstnanci. 

Firmu AMBERG Engineering Brno a.s. jmenoval ČBÚ v Praze Odborným znalcem - institucí pro posuzování stability podzemních objektů a dalších prostor vytvářených činností prováděnou hornickým způsobem podle §3 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb. a pro vypracování odborných posudků a stanovisek.


Specializovaná skupina pracovníků pro vývoj SW se trvale zabývá vývojem software pro sesterskou firmu AMBERG TECHNOLOGIES AG. Na tomto vývoji se podílí kromě vlastních zaměstnanců i několik dalších externích spolupracovníků v České republice.

Oborem působnosti AMBERG Engineering Brno a.s. jsou jako u všech filiálek AMBERG ENGINEERING především podzemní liniové stavby a s tím spojené projektové a inženýrské činnosti. Brněnská pobočka má obor působnosti rozšířen o speciální zakládání, sanace svahů a sesuvů, mostní a silniční dopravní stavby.

 

Pro tyto projektové a inženýsrké činnosti disponuje AMBERG Engineering Brno, a.s. následujícími autorizacemi vlastních zaměstnanců :

  • Geotechnika (3)
  • Statika a dynamika staveb (2)
  • Mosty a inženýrské konstrukce (2)
  • Dopravní stavby (1)

 

V představenstvu společnosti vždy byli a jsou zastoupeni přední odborníci v oboru geotechnika a podzemní stavby. Od vzniku společnosti až do roku 2002 to byl Prof.Ing. Ivan Trávníček, CSc. a po jeho smrti jej nahradil další brněnský odborník doc.Ing. Vladislav Horák CSc. 

Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku podle §777 odst. 5 tohoto zákona.

 

Sídlem společnosti je Brno, Královo Pole, Ptašínského 10. Podrobněji viz Kontakt.