Projekční činnost


Společnost AMBERG Engineering Brno a.s. poskytuje projekční a inženýrské služby v těchto oblastech:

 • Podzemní stavby (silniční a železniční tunely, kanalizační a vodovodní stoky ražené i hloubené, kolektory, podzemní garáže a ostatní speciální podzemní objekty)
 • Speciální zakládání (piloty, mikropiloty, trysková injektáž, milánské stěny, plošné zakládání, kotvené konstrukce)
 • Dopravní stavby (silnice, mosty se zaměřením především na spodní stavby – násypy, zářezy, opěrné a zárubní zdi, propustky a ostatní umělé stavby)
 • Speciální geotechnické konstrukce (sanace sesuvů, skalní svahy, násypy, podchycování základů, protipovodňová opatření, zlepšování zemin, sendvičové konstrukce, apod.)
 • Speciální statické, stabilitní a geotechnické výpočty (programové vybavené FLAC, PLAXIS, IDA NEXIS, FEAT, GEO, GEO MKP)

Pro tyto oblasti zpracováváme :

 • Studie proveditelnosti
 • Koncepce technického řešení a projekty všech stupňů podzemních staveb
 • Poradenství, konzultační, posudková a expertní činnost ve výše uvedených oblastech
 • Sanace, provoz a údržba tunelů a podzemních staveb
 • Stavební dozor, řízení staveb
 • Provozní dokumentace tunelů a podzemních staveb
 • Bezkontaktní měření podzemních prostor
 • Výzkum a vývoj software pro měření, sledování a prohlídky podzemních staveb

 

S využitím synergie všech členů skupiny AMBERG poskytuje AMBERG Engineering Brno a.s. komplexní inženýrské služby v tak složitém a mnohostranném oboru jako jsou podzemní stavby.