Vývoj software

 

Oddělení vývoje software firmy Amberg Engineering Brno a.s. v současné době plně pracuje pro firmu Amberg Technologies, Regensdorf, Švýcarsko. 


Zaměřujeme se především na analýzu, implementaci, testování a podporu vysoce specializovaných aplikací na bázi Win 32, určených pro tunelářské práce a podzemní výstavbu. Aplikace jsou určeny pro mezinárodní trh, přes 60% licencí je realizovaných mimo Švýcarsko. Použití SQL databází, kvalitní počítačová grafika a výkonné analyzační algoritmy jsou znakem Amberg software. 


Skupina Amberg je stabilní švýcarská firma, zaměřená na inženýrské a konzultační služby především v oblasti podzemního stavitelství. Amberg Technologies pokrývá vývoj a prodej speciálního software, speciálních měřicích zařízení, oblast měření a zpracování měření a také počítačovou vizualizaci krajiny a staveb. Pracovat pro Amberg znamená požadavek vysokého výkonu a profesionality vyvážený odpovídající odměnou a příjemným pracovním prostředím nedaleko centra Brna. 

 

TunnelMap a pasportizace tunelu v praxi

Tunnelmap

Všeobecné informace